Tarieven en vergoeding

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Er zitten grote verschillen tussen voorwaarden, pakketten en polissen. Check dus altijd goed hoe het bij uw verzekeraar geregeld is. Houdt altijd rekening met uw eigen risico, dit moet u zelf betalen. Voor 2024 is dat 385 Euro.

Ik heb een contract met de volgende verzekeraars: Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis en De Friesland. Bent u verzekerd bij één van deze verzekeraars dan wordt uw behandeling volledig vergoed (op uw eigen risico na).

Als uw verzekerd bent bij een verzekering met wie ik geen contract heb dan kan het zijn dat u een deel van de behandeling zelf moet betalen. Het percentage dat vergoed wordt verschilt per verzekeraar en per polis. Check dit dus goed.

Sommige mensen kiezen ervoor geheel buiten de verzekering om behandeld te worden. Dan komen de kosten voor uw eigen rekening maar behoudt u wel uw volledige privacy.

Vergoed worden enkel stoornissen, die geclassificeerd kunnen worden binnen de DSM-V, het internationale diagnostische classificatiesysteem voor psychische stoornissen. De verzekering vraagt dus om een diagnose. Ook keren ze alleen uit als er daadwerkelijk een zitting heeft plaatsgevonden. Als u dus niet kunt komen op een afspraak, annuleer dan tijdig (24 uur van tevoren, liefst eerder), anders wordt er 60 euro bij u in rekening gebracht.

Afhankelijk van uw klacht, wordt er met u afgesproken hoe lang de behandeling ongeveer zal gaan duren. Het motto is: kort als het kan, lang als het moet (binnen de grenzen van de Basis GGZ). Begin 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd in de GGZ: het Zorgprestatiemodel. Het grootste verschil met het voorgaande model is dat de diagnose niet meer leidend is in de te verkrijgen zorg. Bij aanvang van de behandeling wordt er aan de hand van een vragenlijst een ‘zorgvraagtype’ vastgesteld. Deze omschrijft uw zorgvraag, en problematiek. U kunt hierover alles lezen in de betreffende patiëntenfolder: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Facturen worden in principe maandelijks gedeclareerd. Als u verzekerd bent bij een gecontracteerde verzekeraar, dan declareer ik rechtstreeks bij de verzekering. Wanneer u verzekerd bent bij een ongecontracteerde verzekeraar dan stuur ik de factuur naar u. U betaalt dan aan de praktijk en kunt de factuur zelf indienen bij uw verzekeraar. Nogmaals: check van tevoren goed wat u vergoed krijgt bij een ongecontracteerde behandelaar om niet voor vervelende verrassingen te komen staan.

Onverzekerde zorg

Voor onverzekerde zorg hanteert praktijk van Lubek een tarief van 115 euro per zitting. Een zitting omvat 60 minuten. Dit tarief wordt dus gehanteerd als:

  • U ervoor kiest behandeld te worden zonder inmenging van de verzekering;
  • U coaching volgt (dan is het tarief excl. 21% BTW).
Onverzekerde zorg