Tarieven en vergoeding

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Er zitten grote verschillen tussen voorwaarden, pakketten en polissen. Check dus altijd goed hoe het bij uw verzekeraar geregeld is. Houdt altijd rekening met uw eigen risico, dit moet u zelf betalen. Voor 2020 is dat 385 Euro. Voor 2021 blijft het eigen risico hetzelfde.

Vanaf 2021 heb ik besloten zonder contracten te gaan werken. Dat betekent dat, als u bij mij in behandeling komt, u goed bij uw verzekeraar moet checken wat er vergoed wordt. Het percentage dat vergoed wordt verschilt per verzekeraar en per polis. Check voor meer informatie de website: www.contractvrijepsycholoog.nl

Sommige mensen kiezen ervoor geheel buiten de verzekering om behandeld te worden. Dan komen de kosten voor uw eigen rekening maar behoudt u wel uw volledige privacy.

Vergoed worden enkel stoornissen, die geclassificeerd kunnen worden binnen de DSM-V, het internationale diagnostische classificatiesysteem voor psychische stoornissen. De verzekering vraagt dus om een diagnose. Ook keren ze alleen uit als er daadwerkelijk een zitting heeft plaatsgevonden. Als u dus niet kunt komen op een afspraak, annuleer dan tijdig (24 uur van tevoren, liefst eerder), anders wordt er 60 euro bij u in rekening gebracht.

Afhankelijk van uw klacht, wordt er met u afgesproken hoe lang de behandeling ongeveer zal gaan duren. Het motto is: kort als het kan, lang als het moet (binnen de grenzen van de Basis GGZ). Begin 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd in de GGZ: het Zorgprestatiemodel. Het grootste verschil met het voorgaande model is dat de diagnose niet meer leidend is in de te verkrijgen zorg. Bij aanvang van de behandeling wordt er aan de hand van een vragenlijst een ‘zorgvraagtype’ vastgesteld. Deze omschrijft uw zorgvraag, en problematiek. U kunt hierover alles lezen in de betreffende patiĆ«ntenfolder: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Facturen worden in principe maandelijks gedeclareerd. Omdat ik geen contracten met verzekeringen heb, gebeurt dat bij u. U betaalt aan de praktijk en kunt de factuur zelf indienen bij uw verzekeraar. Nogmaals: check van tevoren goed wat u vergoed krijgt bij een ongecontracteerde behandelaar om niet voor vervelende verrassingen te komen staan.

Onverzekerde zorg

Voor onverzekerde zorg hanteert praktijk van Lubek een tarief van 93 euro per zitting. Een zitting omvat 60 minuten waarvan 10 minuten administratietijd. Dit tarief wordt dus gehanteerd als:

  • U ervoor kiest behandeld te worden zonder inmenging van de verzekering;
  • U coaching volgt (dan is het tarief excl. 21% BTW).
Onverzekerde zorg