Tarieven en vergoeding

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Er zitten grote verschillen tussen voorwaarden, pakketten en polissen. Check dus altijd goed hoe het bij uw verzekeraar geregeld is. Houdt altijd rekening met uw eigen risico, dit moet u zelf betalen. Voor 2020 is dat 385 Euro. Voor 2021 blijft het eigen risico hetzelfde.

Vanaf 2021 heb ik besloten zonder contracten te gaan werken. Dat betekent dat, als u bij mij in behandeling komt, u goed bij uw verzekeraar moet checken wat er vergoed wordt. Het percentage dat vergoed wordt verschilt per verzekeraar en per polis. Check voor meer informatie de website: www.contractvrijepsycholoog.nl

Sommige mensen kiezen ervoor geheel buiten de verzekering om behandeld te worden. Dan komen de kosten voor uw eigen rekening maar behoudt u wel uw volledige privacy.

Vergoed worden enkel stoornissen, die geclassificeerd kunnen worden binnen de DSM-V, het internationale diagnostische classificatiesysteem voor psychische stoornissen. De verzekering vraagt dus om een diagnose. Ook keren ze alleen uit als er daadwerkelijk een zitting heeft plaatsgevonden. Als u dus niet kunt komen op een afspraak, annuleer dan tijdig (24 uur van tevoren, liefst eerder), anders wordt er 60 euro bij u in rekening gebracht.
Sommige verzekeraars hanteren een zgn. ‘budgetplafond’. Dit betekent dat er een maximum zit aan het aantal behandelingen dat wordt vergoed per jaar.

Afhankelijk van uw klacht, wordt er met u afgesproken hoe lang de behandeling ongeveer zal gaan duren. Het motto is: kort als het kan, lang als het moet (binnen de grenzen van de Basis GGZ).  U wordt dan ingedeeld in een zogenaamde ‘prestatie’. Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Aan elke prestatie hangt een bepaald tarief (zie voor de tarieven de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit NZA). Vanuit dit tarief worden de gesprekken betaald, maar ook bijvoorbeeld gebruik van e-health, administratie, rapportage, telefonisch overleg of mailverkeer.

Aan het eind van de behandeling wordt de behandeling zijn geheel gedeclareerd. Omdat ik geen contracten met verzekeringen heb, gebeurt dat bij u. U betaalt aan de praktijk en kunt de factuur zelf indienen bij uw verzekeraar. Nogmaals: check van tevoren goed wat u vergoed krijgt bij een ongecontracteerde behandelaar om niet voor vervelende verrassingen te komen staan.

Het kan ook zijn dat uw klachten niet blijken te passen in het verzekeringsbeleid (bijv. wanneer ik geen diagnose kan stellen of wanneer de behandeling voortijdig wordt afgebroken). Hiervoor zijn de constructies: ‘onvolledig behandeltraject (OVP)’ en het ‘overig zorgprodukt (OZP)’ in het leven geroepen. Zie voor de desbetreffende tarieven op de Nederlandse Zorg Autoriteit NZA.

Onverzekerde zorg

Voor onverzekerde zorg hanteert praktijk van Lubek een tarief van 93 euro per zitting. Een zitting omvat 60 minuten waarvan 10 minuten administratietijd. Dit tarief wordt dus gehanteerd als:

  • U ervoor kiest behandeld te worden zonder inmenging van de verzekering;
  • U coaching volgt (dan is het tarief excl. 21% BTW).
Onverzekerde zorg