Praktische informatie

Contact

Praktijk van Lubek
Elswoutslaan 12
2051AE Overveen
Tel: 06-26976124
Email: info@praktijkvanlubek.nl

Privacy en klachtenregeling

Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld, er geldt geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er geen informatie naar derden gaat, tenzij u hier zelf in toestemt. Heeft u klachten over mij, probeert u deze dan eerst met mij te bespreken. Wanneer u het idee heeft er met mij niet uit te komen kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP).
Zie voor informatie deze brochure.

Ik ben in het bezit van een geldige AVG verklaring bij het AVG programma (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke op te vragen is bij de praktijk. 

Wachttijden kunt u vinden op www.vektis.nl

Afwezigheid/Crisis

In geval van mijn afwezigheid en/of crisis kunt u contact opnemen met:

  • Uw huisarts en buiten werktijden de centrale huisartsenpost Haarlem (tel. 023-2242526)
  • De Spoedeisende Psychiatrie Haarlem (tel. 088-7885077)
  • Alarmnummer 112