Praktische informatie

Contact

Praktijk van Lubek
Elswoutslaan 12
2051AE Overveen
Tel: 06-26976124
Email: info@praktijkvanlubek.nl

Privacy en klachtenregeling

Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld, er geldt geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er geen informatie naar derden gaat, tenzij u hier zelf in toestemt. Heeft u klachten over mij, probeert u deze dan eerst met mij te bespreken. Wanneer u het idee heeft er met mij niet uit te komen kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP).
Zie voor informatie deze brochure.

Wachttijden kunt u vinden op www.vektis.nl

Afwezigheid/Crisis

In geval van mijn afwezigheid en/of crisis kunt u contact opnemen met:

  • Uw huisarts en buiten werktijden de centrale huisartsenpost Haarlem (tel. 023-2242526)
  • De Spoedeisende Psychiatrie Haarlem (tel. 088-7885077)
  • Alarmnummer 112