De behandeling

Praktijk van Lubek doet behandelingen in de Generalistische Basis GGZ.
Vanaf 1 januari 2014 valt eerstelijnspsychologie onder de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). De GBGGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin relatief kortdurend.

Procedure

Wanneer u zich aanmeldt bij praktijk van Lubek maken we eerst een afspraak voor een intake. Naar aanleiding van de intake wordt er een behandelplan opgesteld en worden er vervolgafspraken gemaakt. Ben ik van mening dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt worden, dan verwijs ik u terug naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of kunt u geholpen worden binnen de huisartsenpraktijk door de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ).

Hoe?

Mijn basis ligt bij de cognitieve gedragstherapie. Hierbij leert u vooral zicht te krijgen op welke gedachten en welk gedrag van invloed zijn op negatieve gevoelens en hier op een adequate wijze in te grijpen. Door anders te leren denken (veel gedachten stroken niet met de realiteit!) en door ander gedrag te vertonen kunt u zich anders gaan voelen. Bij de ene klacht zal dit makkelijker gaan dan bij de andere.

In dit anders leren denken zal het deels ook gaan over accepteren en verdragen. De druk om een perfect leven na te streven is tegenwoordig groot. De realiteit is vaak weerbarstiger en mensen kunnen last hebben van het idee dat dingen of mensen anders zouden moeten zijn. Soms zijn de dingen zoals ze zijn en kan het al veel lucht geven om dit te accepteren en een ongezond streven naar iets anders los te laten.

Naast cognitief gedragstherapeut ben ik opgeleid als junior schematherapeut. Ook bij schematherapie wordt er gekeken naar gedachten, gevoelens en gedrag, alleen ligt de focus meer op diepgewortelde, zich herhalende patronen en is er ook aandacht voor de oorsprong. Als hier meer tijd voor nodig blijkt dan de Basis GGZ toestaat, zal doorverwijzing plaatsvinden naar de Specialistische GGZ.

Tevens heb ik veel ervaring met EMDR. EMDR is een effectieve behandelmethode die wordt toegepast bij klachten als gevolg van trauma.

Annuleren afspraak

Indien u bij verhindering een afspraak 24 uur van tevoren afzegt (ook in de avonden of het weekend), wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Dit geldt zowel voor verzekerde zorg als voor onverzekerde zorg. Bij latere afmelding ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen, omdat we dan geen aanspraak kunnen maken op de verzekering. Voor een zogenoemde ‘no show’ wordt 60 Euro in rekening gebracht.