De behandeling

Praktijk van Lubek is een eenmanszaak. Ik, Jenet van Lubek, ben praktijkhouder en GZ-Psycholoog. De behandelingen die ik bij Praktijk van Lubek doe zijn over het algemeen kortdurend (max 20-30 sessies) en de problematiek is doorgaans licht tot matig complex. Dit houdt in dat cliënten wel degelijk klachten ervaren maar op verschillende gebieden in het dagelijks leven (wonen, studeren, werken, relaties) nog wel functioneren. Voor complexere problematiek, bijv. als er een groot risico is op crisissituaties, schiet mijn praktijk tekort, temeer omdat ik er maar 1 dag ben. In die gevallen verwijs ik door naar collega’s die in een multidisciplinair en specialistisch team werken.

Sinds April 2024 ben ik in opleiding tot Psychotherapeut. Dit betekent dat ik therapie leer geven bij meer complexe problematiek, zoals complex trauma en/of persoonlijkheidsproblematiek. Dit zijn vaak langdurige en intensieve behandelingen. Deze behandelingen doe ik bij Ithaca Psychotherapie in Amstelveen.

Procedure

Wanneer u zich aanmeldt bij praktijk van Lubek maken we eerst een afspraak voor een intake. Naar aanleiding van de intake bekijken ik samen met de client of ik mijn behandelaanbod aansluit bij de vraag van de client. Zo ja, dan wordt er een behandelplan opgesteld en worden er vervolgafspraken gemaakt. Zo nee, dan verwijs ik terug naar de huisarts of zo nodig naar een specialistischere plek.

Hoe?

Mijn basis ligt bij de cognitieve gedragstherapie. Hierbij leert u vooral zicht te krijgen op welke gedachten en welk gedrag van invloed zijn op negatieve gevoelens en hier op een adequate wijze in te grijpen. Door anders te leren denken (veel gedachten stroken niet met de realiteit!) en door ander gedrag te vertonen kunt u zich anders gaan voelen. Bij de ene klacht zal dit makkelijker gaan dan bij de andere.

In dit anders leren denken zal het deels ook gaan over accepteren en verdragen. De druk om een perfect leven na te streven is tegenwoordig groot. De realiteit is vaak weerbarstiger en mensen kunnen last hebben van het idee dat dingen of mensen anders zouden moeten zijn. Soms zijn de dingen zoals ze zijn en kan het al veel lucht geven om dit te accepteren en een ongezond streven naar iets anders los te laten.

Naast cognitief gedragstherapeut ben ik opgeleid als senior schematherapeut. Ook bij schematherapie wordt er gekeken naar gedachten, gevoelens en gedrag, alleen ligt de focus meer op diepgewortelde, zich herhalende patronen en is er ook aandacht voor de oorsprong.

In de loop van de tijd heb ik me, mede dankzij mijn werk bij ARQ, kunnen specialiseren op het gebied van trauma. Ik ben een ervaren NET therapeut (Narratieve Exposure Therapie) en ben geregistreerd als EMDR Practitioner. EMDR is een effectieve behandelmethode die wordt toegepast bij klachten als gevolg van trauma. Omdat ik slechts 1 dag per week in mijn eigen praktijk aanwezig bent hangen de behandelmogelijkheden erg af van context, aard en ernst van de traumaklachten. Als deze klachten aanwezig zijn, schroom dan niet om contact te zoeken. Dan kunnen we altijd samen onderzoeken of behandeling bij mij haalbaar en realistisch is.

Sinds april 2024 ben ik in opleiding tot Psychotherapeut. In deze opleiding leer je (nog) specialistischer te werken met cliënten die vastlopen op essentiële levensgebieden. Er wordt dan minder gefocust op klachten en meer op persoonlijkheidsproblematiek. De therapeutische relatie is hierbij een belangrijk instrument omdat er bij deze doelgroep vaak op het gebied van relaties (om te beginnen bij de ouder-kind relatie) ernstige schade is toegebracht. Deze behandelingen nemen vaak veel tijd in beslag en zijn intensief.

Annuleren afspraak

Indien u bij verhindering een afspraak 24 uur van tevoren afzegt (ook in de avonden of het weekend), wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Dit geldt zowel voor verzekerde zorg als voor onverzekerde zorg. Bij latere afmelding ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen, omdat we dan geen aanspraak kunnen maken op de verzekering. Voor een zogenoemde ‘no show’ wordt 60 Euro in rekening gebracht.